Aaron Temkin Beck (ur. 18 lipca 1921) – amerykański psychiatra i emerytowany profesor Uniwersytetu w Pensylwanii. Twórca terapii poznawczej. Był synem rosyjskich emigrantów: Harry’ego i Elizabeth Temkin.


Harry Beck był drukarzem, a Elizabeth czynną działaczką społeczności żydowskiej w Providence w stanie Rhode Island. Aaron Beck był najmłodszym z pięciorga dzieci. Najstarszy Bernard zmarł w pierwszym roku życia, zaś Beatrice w czasie epidemii grypy w 1911 roku. Po ich śmierci Elizabeth popadła w depresję.

Dzieciństwo

Aaron Beck urodził się w Nowej Anglii. W wieku 7 lat spadł ze zjeżdżalni na placu zabaw i złamał sobie rękę. Zakażenie, które wdało się w ranę doprowadziło do zapalenia kości i posocznicy. Mimo ciężkiego stanu Aaron wyzdrowiał. Choroba spowodowała duże opóźnienia w nauce, przez co chłopiec musiał powtarzać pierwszą klasę. Jak sam stwierdza:

„ Po pierwszej klasie zostałem na drugi rok. Zawsze sądziłem, że to dlatego, że jestem tępy. Wiele lat później, gdy spytałem o to moją matkę, wyjaśniła, że przyczyną była ciężka choroba. Tymczasem pozostałem w tyle za rówieśnikami, którzy przeszli do następnej klasy. Zostałem naznaczony jako ktoś gorszy, a moja niższość była wrodzona i nieodwołalna [1] ”
— Aaron Beck

Aaron aby udowodnić wszystkim, że wcale nie jest gorszy od innych zaczął wyprzedzać program i w trakcie trzeciej klasy udało mu się przenieść do swoich równolatków. Dla Becka był to dowód na to, że nie poddając się i podejmując wyzwania, można przezwyciężyć wszelkie trudności. Po szkole podstawowej uczył się w Hope High School gdzie m.in. redagował szkolną gazetkę. Następnie, tak jak jego starsi bracia, dostał się na Uniwersytet Browna. Tam skupił się przede wszystkim na filologii angielskiej i politologii. Uczęszczał również na zajęcia ze sztuki, muzyki czy księgowości. W 1942 roku Aaron Beck ukończył studia na Uniwersytecie Browna z wyróżnieniem dołączając tym samym do stowarzyszenia Phi Beta Kappa. W czasie stażu w Hillel Foundation na Uniwersytecie Browna, Beck poznał swoją przyszłą żonę Phyllis Whitman. Ślub odbył się 4 czerwca 1950 roku w synagodze Temple Emanu-El w Providence.

Studia i początki praktyki

Aaron T. Beck studiował medycynę na Yale University. Początkowe zainteresowanie psychiatrią opadło gdy Beck stwierdził, że „koncepcje Kraepelina są nihilistyczne i nie mogą satysfakcjonować lekarza, natomiast podejście psychodynamiczne jest zbyt ezoteryczne i „miękkie”, podnadto nie dysponuje przekonującymi dowodami na oparcie teorii”. Gdy w trakcie studiów musiał zbadać pacjenta i opisać go zgodnie z podejściem psychodynamicznym, Beck nie podjął się tego zadania ze względu na to, iż „musiałby zbyt wiele wymyślać”[2]. Po ukończeniu studiów w 1946 roku wiciąż niezdecydowany co do dalszego kierunku swojej kariery lekarskiej podjął staż w Rhode Island Hospital. Jako swoją specjalizację wybrał ostatecznie neurologię. W 1949 roku podjął rezydenturę z neurologii w Cushing Veterans Administration Hospital we Framingham. Pod koniec tego roku ordynator szpitala, ze względu na braki w oddziale psychiatrycznym, kazał wszystkim stażystom przenieść się na ten oddział. Cały oddział psychiatryczny był pod opieką Bostońskiego Instytutu Psychoanalitycznego. Tam też Aaron Beck postanowił, że zacznie zgłębiać tajniki psychoanalizy. „Ujęła go wtedy łatwość, z jaką psychoanalitycy znajdowali odpowiedzi na wszystkie pytania”[3].

W 1950 roku Aaron Beck podjął pracę na oddziale psychiatrycznym w Austin Riggs Center w Stockbridge w stanie Massachusetts. Na całym oddziale dominowało podejście psychoanalityczne. Tam Aaron Beck pod kierunkiem Erika Eriksona uczył się psychoanalizy.

„ Teraz, kiedy już się tak nie buntowałem, z zainteresowaniem dostrzegłem pewną prawidłowość: kiedy opisywano przypadki w kategoriach psychoanalitycznych, całość wydawała się logiczna; wystarczyło zaakceptować ogólny model, a reszta idealnie do niego pasowała ”
— Aaron Beck [4]

Zainteresowany psychoanalizą zapisał się na kurs psychoanalizy kończący się certyfikatem.

Od 1952 do 1954 roku Aaron Beck zgłosił się na ochotnika do pracy w Valley Forge Army Hospital pod Filadelfią. Był tam kolejno: kierownikiem poradni zdrowia psychicznego, zastępcą ordynatora neuropsychiatrii i ordynatorem oddziału psychiatrycznego. Tam spotkał się z wieloma żołnierzami walczącymi w Korei. Większość z nich cierpiała na Zaburzenie stresu pourazowego.

Od psychoanalizy do teorii poznawczej

„W 1953 roku Beck uzyskał specjalizację w dziedzinie psychiatrii, a rok później objął stanowisko wykładowcy na wydziale medycznym University of Pennsylvania. W 1958 roku otrzymał dyplom ukończenia kursu w Filadelfijskim Instytucie Psychoanalitycznym. W roku 1959 został profesorem uczelni w Penn (…) W pracy na uczelni zajął się projektowaniem badań, które by potwierdzały założenia psychoanalizy”[5]. Jego prace nad snami pacjentów depresyjnych miały potwierdzić psychoanalityczną koncepcję stwierdzającą, że depresja jest wynikiem odwróconej wrogości. Wstępne wyniki badań wydawały się potwierdzać tę teorie, gdyż w snach, pacjenci byli ofiarami losu – co mogło sugerować samoponiżanie. Beck jednak przeprowadził badanie polegające na segregacji kart. Przewidywania zgodne z teorią Freudowską były takie, że osoby z depresją odczuwające potrzebę aby cierpieć, powinny negatywnie reagować na sukces w teście. Wbrew temu, osoby którym powiodło się w pierwszym teście zwiększyły swoje poczucie wartości i lepiej wykonywały dalsze zadania. Co więcej, zmiany te były wyraźniejsze u osób z depresją niż u osób zdrowych. Aaron Beck wyciągnął z tego badania wniosek, że osoby z depresją nie dążą do niepowodzenia, ale zniekształcają rzeczywistość, przyjmując negatywny obraz siebie. Beck tak opisuje swoje spostrzeżenia:

„Być może dana osoba widzi siebie we śnie jako ofiarę losu, bo tak siebie spostrzega na co dzień. (…) O wiele prostsza wydała mi się myśl, że sny zawierają po prostu czyjś sposób widzenia samego siebie. Skoro to tylko kwestia tego, w jaki sposób ktoś siebie spostrzega, odwoływanie się do motywacji snów jest zbędne. Sny mogą po prostu odzwierciedlać czyjś sposób myślenia. Jeśli od snów odejmie się element motywacji i zaspokajania pragnień, cały motywacyjny model psychoanalizy traci rację bytu”[6].

Teorie psychoanalityczne nie zostały potwierdzone w jego badaniach. Co więcej Beckowi przeszkadzał autorytarny styl prowadzenia psychoterapii.

Aaron Beck zaczął interesować się zagadnieniami poziomów poznania i „myślami automatycznymi” pacjentów. Wielu pacjentów nie uświadamiało sobie, że posiada takie myśli, dopóki Beck ich o to nie zapytał wprost. Myśli te były przede wszystkim komentarzem do bieżących wydarzeń.

Terapia poznawcza Aarona T. Becka wywodziła się z obserwacji zachowań i przeżyć pacjentów. Beck w konstruowaniu swojej teorii opierał się na koncepcji schematów poznawczych George Kellye’go i na pracach Karen Horney. Pozostawał również pod wpływem nauczyciela i analityka Leona Saula. Zerwanie z psychoanalizą nie było gwałtowne. Początkowo Aaron Beck uważał siebie za przedstawiciela neopsychoanalizy stawiając siebie obok Karen Horney czy Harrego Stacka Sullivana. Dopiero w okresie od 1960 do 1963 wyraźnie zrywa z psychoanalizą. W tym okresie Aaron Beck zaczął publikować pierwsze artykuły na temat nowej teorii terapii.

Tworzenie terapii poznawczej

Dzięki grantowi naukowemu, Aaron Beck mógł otworzyć Pracownię Badań nad Depresją w Philadelphia General Hospital. W szpitalu tym otworzył również Poradnię Przeciwdepresyjną. W 1961 roku opublikował Skalę Depresji Becka (BDI ang.Beck Depression Inventory). Od 1963 roku Albert Ellis, po przeczytaniu artykułu Becka o depresji, podejmuje z nim współpracę. Becka, Ellisa i Donalda Meichenbauma uważa się za ojców terapii poznawczo-behawioralnej.

Aaron Beck rozwijał swoją koncepcję terapii poznawczej i prowadził wykłady w Penn. W 1967 roku otrzymał tytuł profesora (ang. associate professor) a w 1971 roku tytuł profesora psychiatrii (ang. full professor).

Otrzymane nagrody

– 1948 Rhode Island Medical Society Award for Research
– 1978 Philadelphia Society of Clinical Psychologists: Distinguished Researcher Award
– 1983 American Association of Suicidology: Louis Dublin Award for Suicide Research
– 1989 American Psychological Association: Distinguished Scientific Award for the Applications of Psychology
– 1991 American Suicide Foundation, Research Award for Lifetime Work on Hopelessness and Suicide
– 1992 Albert Einstein College of Medicine: The Einstein Award in Psychiatry
– 1995 Assumption College, Doctor of Humane Letters (Honorary)
– 1996 Society for Psychotherapy Research, Distinguished Scientist Award
– 2001 Philadelphia Psychiatric Society Lifetime Achievement Award
– 2006 American Psychiatric Association – Adolf Meyer Award
– 2006 American Foundation for Suicide Prevention – Lifetime Achievement Award
– 2006 Albert Lasker Award for Clinical Medical Research

Wybrane publikacje

– Beck, A.T. (1961). A systematic investigation of depression. Comprehensive Psychiatry, 2(3), 163-170.
– Beck, A.T. (1967). Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects. New York: Harper and Row.
– Beck, A.T., Laude, R., Bohnert, M. (1974). Ideation components of anxiety neurosis. Archives of General Psychiatry, 31, 319-325.
– Beck, A.T., Weissman, A., Lester, D., Trexler, L. (1974). The measurment of pessimism: The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(6), 861-865.
– Beck, A.T., Kovacs, M., Weissman, A. (1975). Hopelessness and suicidal behavior: An overview. Journal of the American Medical Association, 234, 1146-1149.
– Beck, A.T. (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York: New American Lbirary.
– Beck, A.T., Rush, A.J., Kovacs, M., Hollon, S.D. (1977). Comparative efficacy of cognitive therapy and pharmacotherapy in the treatment of depressed out-patients. Cognitive Therapy and Research, 1(1), 7-37.
– Beck, A.T., Kovacs, M., Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: The scale for suicidal ideation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(2), 343-352.
– Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: The Guilford Press.
– Beck, A.T., Emery, G., Greenberg, R.L. (1985). Anxiety Disorders and Phobias: A Cognitive Perspective. New York: Basic Books.
– Beck, A.T. (1987). Cognitive models of depression. The Journal of Cognitive Psychoterapy: An International Quarterly, 1(1), 5-37.
– Beck, A.T., Freeman, A., i in. (1990). Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York: The Guilford Press.

Publikacje w języku polskim

– Beck, A.T. (2002). Miłość nie wystarczy. Jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie. Poznań: Media Rodzina.
– Beck, A.T., Alford, B.A. (2005). Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. Kraków: Wydanictwo UJ.
– Beck, A.T., Freeman, A., i in. (2005). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Przypisy

1. Weishaar, M.E. (2007). Twórcy psychoterapii: Aaron T. Beck Gdańsk: GWP (s. 26).
2. Weishaar, M.E. (2007). Twórcy psychoterapii: Aaron T. Beck Gdańsk: GWP (s. 32).
3. Weishaar, M.E. (2007). Twórcy psychoterapii: Aaron T. Beck Gdańsk: GWP (s. 34).
4. Salkovskis, P. (1990). Transcript of an interview with A.T.Beck. San Francisco: Association for Advancement of Behaviour Therapy.
5. Weishaar, M.E. (2007). Twórcy psychoterapii: Aaron T. Beck Gdańsk: GWP (s. 37).
6. Salkovskis, P. (1990). Transcript of an interview with A.T.Beck. San Francisco: Association for Advancement of Behaviour Therapy.

Źródło: „http://pl.wikipedia.org/wiki/Aaron_T._Beck”
Tekst udostępniony na zasadach licencji GNU Free Documentation License.