Autor: Redakcja

Bezdoność

Bezdomność to w ujęciu socjologicznym problem społeczny charakteryzujący się brakiem miejsca stałego zamieszkania – brakiem domu. Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego…   …miejsca zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych i akceptującej swoją rolę społeczną. Jako stan ewidentnej i trwałej deprywacji potrzeb mieszkaniowych, w sytuacji, gdy dotknięta bezdomnością osoba nie jest w stanie jej zapobiec, wiąże się z poważnym upośledzeniem psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka. Natura bezdomności wyklucza zamkniętą i jednoznaczną klasyfikację jej przyczyn, ponieważ doprowadza do niej cały zespół nakładających się...

Read More

Kryteria doboru małżeńskiego

W założeniach swych małżeństwo – jako instytucja utrzymywana dla zapewnienia należytych warunków powstawania i rozwoju potomstwa – powinno się opierać na miłości mężczyzny i kobiety.Gdyby założenia te były zawsze spełnione, wystarczyłoby – z charakterologicznego punktu widzenia – wiedzieć na temat małżeństwa tylko tyle, ile trzeba wiedzieć na temat miłości. Rzeczywistość jest jednak bardzo odległa od takiego stanu rzeczy – instytucję małżeństwa gnębi od zarania ludzkości zmora małżeństw nieszczęśliwych. Kierując się przesłankami dopasowania seksualnego van de Veldego, ocenia się liczbę małżeństw nieszczęśliwych na więcej niż 90 %. W świecie zwierzęcym, gdy samiec rzuca się na samicę, uczucia jego pozostają w...

Read More

Anastenaria

Anastenaria jest to rytuał chodzenia po ogniu. Właściwie jest to coś na wzór tańca sakralnego na rozżarzonych węglach, który wykonuje się bosymi stopami. Tradycja potocznie zwanego „chodzenia po ogniu” sięga setek, a nawet tysięcy lat. Europie anasteneria przetrwała do dziś na Bałkanach, w Macedonii. Przez Kościół prawosławny traktowane jest to jako dowód oczyszczenia jeszcze do niedawna wierzono, że na żarzące się węgle może wejść tylko ten, kto jest wewnętrznie oczyszczony, wyspowiadał się i przyjął Komunię Świętą. Jest to prastary obyczaj tolerowany przez prawosławie. W naszych czasach, chodzenie po ogniu organizowane jest jako rozrywka dla turystów w Bułgarii i jako...

Read More

Jestem muzyką Miles’a Davis’a

Jestem dźwiękiem. Bardzo specyficznym dźwiękiem, bo pojawiam się tylko wtedy, gdy Miles Davis wypełnia swoją trąbkę powietrzem wydmuchiwanym z płuc. Nikt inny nie jest w stanie sprawić bym zaistniał. Tylko Davis posługując się swoją trąbką potrafi wyprowadzić mnie ze swego umysłu i wprowadzić do świata zewnętrznego, gdzie swobodnie unoszę się w przestrzeni i brzmię. Jestem tworem niezwykle szlachetnym, zawieram w sobie wyobraźnię i intelekt swojego twórcy. Dlatego też potrafię mieć niewytłumaczalny wpływ na ludzi, do których docieram, bo docieranie do nich jest niejako celem mego istnienia. Droga, którą muszę przebyć, żeby móc wywołać u człowieka jakieś emocje, zaspokoić jego...

Read More