Depresja w 2020 roku będzie jednym z najczęściej występujących zaburzeń na świecie – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Osoby zmagające się z chorobą często nie mają dostępu do profesjonalnej psychoterapii opartej na dowodach naukowych, czekają w kolejce do specjalistów, a efekty leczenia nie są zadowalające. Badacze z Uniwersytetu SWPS chcą poprawić jakość i dostępność leczenia depresji w Polsce. Pracują nad wdrożeniem skutecznej i docenianej za granicą terapii z wykorzystaniem internetu. Trwają zapisy dla pacjentów.


Badania naukowe i doświadczenie zawodowe psychoterapeutów potwierdzają skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej. Ta metoda leczenia, często łączona z odpowiednią farmakoterapią, może być także częściowo prowadzona przez internet. Tym samym terapia depresji może stać się w przyszłości bardziej dostępna dla osób chorych, które do tej pory nie mogły skorzystać z pomocy.

Prace nad skuteczną terapią z wykorzystaniem wsparcia internetowego prowadzone są w całej Europie. Jako pierwszy zespół w Polsce naukowcy z Uniwersytetu SWPS porównują skuteczność terapii depresji z wykorzystaniem platformy online z klasyczną formą leczenia. Celem projektu E-COMPARED jest ocena, czy ta forma leczenia sprawdzi się w krajach, w których dotychczas nie świadczono tej formy terapii (np. w Polsce) i które różnią się zarówno systemami opieki zdrowotnej, jak i dostępem do różnych form leczenia depresji.

Jak skorzystać z pomocy?
Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie: http://swps.pl/badanie-e-compared. Udział w terapii mogą zgłosić osoby pełnoletnie, które podejrzewają, że mogą cierpieć na depresję i posiadają komputer lub tablet z dostępem do internetu

Terapia nie przebiega w całości online. Pacjenci zostaną losowo rozdzieleni na dwie grupy. Jedna przejdzie tradycyjną terapię poznawczo-behawioralną, druga – tę samą terapię, ale z wykorzystaniem internetu. W ten sposób będzie można porównać efektywność obu form leczenia.

Co ważne, niezależnie od tego, do jakiej grupy pacjent zostanie losowo przydzielony, otrzyma fachową pomoc. Naukowcy zadbali także o to, aby w trakcie realizacji przedsięwzięcia każdy terapeuta otrzymał superwizję i przeszedł dodatkowe szkolenie.

To nie wymiana e-maili czy rozmowa na Skype
Aplikacje na urządzanie mobilne monitorujące nastrój lub dyskusje na forach nie zastąpią diagnozy specjalisty i leczenia depresji. Projekt E-COMPARED wykorzystuje platformę MoodBuster, która składa się z aplikacji mobilnej, oraz osobnych portalów dla pacjenta i terapeuty. Pacjent korzysta z internetowego wsparcia między spotkaniami z psychoterapeutą. Portal zawiera treści psychoedukacyjne oraz interaktywne ćwiczenia, aplikacja mobilna pozwala zmierzyć objawy depresji. Pacjent może także odbierać wiadomości od terapeuty i oglądać na platformie internetowej wykres swojego nastroju. Nad tym wszystkim czuwa psychoterapeuta, który ma wgląd w wyniki uzyskiwane przez pacjenta podczas ćwiczeń.

Szansa na poprawę jakości leczenia w Polsce
Rozwój terapii wykorzystujących nowe technologie ma poprawić jakość usług medycznych i ułatwić dostęp do leczenia. Wyniki dostępnych badań zagranicznych oraz praktyka krajów europejskich dowodzą skuteczności tej metody. Oferowana jest przede wszystkim osobom z objawami łagodnych oraz umiarkowanych stanów depresyjnych.

– W Holandii, która od dekady przoduje w Europie pod względem wykorzystania terapii online, ta metoda jest refundowana i powszechnie stosowana w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej. Jest tańsza i mniej czasochłonna dla pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości – tłumaczy profesor Cieślak. – Docelowo chcielibyśmy, aby każdy pacjent w Polsce miał łatwy dostęp do takiej formy terapii – dodaje kierownik projektu.

W projekcie, realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE, współfinansowanym ze środków MNiSW, uczestniczy 11 państw. Badacze w ramach konsorcjum naukowego opracują rekomendacje bazujące na dowodach naukowych na temat tego, w jaki sposób terapia depresji z wykorzystaniem internetu może być zintegrowana z istniejącymi systemami specjalistycznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej.

Autor artykułu: Prof. Roman Cieślak – psycholog społeczny
Artykuł udostępniony dzięki Uniwersytetowi SWPS

{YouTube}98oRvpAvVqQ{/YouTube}