Jak obecnie postrzegany jest świat przez każdego człowieka?

Żyjemy w świecie materialnym. Ziemia jest podzielona na kraje, władców, posiadaczy. Wstajemy rano, ubieramy się, wychodzimy do pracy. Poruszamy się dzięki paliwom lub energii i za pomocą rowerów, samochodów, pociągów, metra itp. Za pracę otrzymujemy pieniądze na łóżka, w których śpimy, jedzenie, auta, domy. Dzielimy się na osoby mniej lub bardziej bogate w zasoby, mniej lub bardziej: znane, modne, głośne, ambitne, skryte, szczęśliwe.


Cały porządek świata mający początek w wierzeniach, nauce tworzy fundamenty naszego działania, codzienności oraz sensu.

Dzięki nauce mamy drogi, domy, komputery i samoloty. Dzięki wierzeniom oraz religiom próbujemy wypełnić nasze wnętrze.

Oczywiście wszystkim znany jest konflikt pomiędzy wiarą a nauką.  Zapewne trwałby on w najlepsze gdyby nie pewne zmiany…

Jak obecna nauka opisuje nam nasz świat?

Teoria budowy i funkcjonowania świata ujednolica się.  Pojawiają się informacje, które łączą świat od skali mikro do makro.  I co najważniejsze – pokazują nam części wspólne.

Zatem z jednej strony mamy galaktyki, które składają się z gwiazd oraz molekuły, które składają się z atomów. Idąc dalej mamy czarne dziury oraz na poziomie kwantowym jądro atomu, cząstki subatomowe.  Najważniejszy w tym jest fakt, że całość jest w 99,99999 % przestrzenią (pustką).

Oznacza to więc, że każdy z nas zbudowany jest ze stu bilionów komórek, z których każda zawiera około stu bilionów atomów.  Natomiast wszystkie komórki i atomy uzupełniają do całości (do 100%) przestrzeń, która stanowi 99,99999 %.

Wszystko więc, co dostrzegamy:  auto, koleżankę, nasz układ słoneczny, komórkę rakową itd.  składa się w większości z przestrzeni i malutkiej ilości elektromagnetycznej fluktuacji, którą nazywamy w tym światem materialnym.

Wszystko co widzimy wyłania się z tej przestrzeni.

Nie sposób w tym momencie pominąć pytania: czy aby na pewno świat materialny definiuje przestrzeń, czy jednak odwrotnie –  to przestrzeń definiuje świat materialny.

Wheeler (współpracownik Einsteina)

„Nic nie jest tak istotne jak to, że pusta przestrzeń nie jest pusta.  Jest miejscem najbardziej gwałtownej fizyki.”

Einstein

„Fizyczne obiekty nie są w przestrzeni, ale są przestrzennie udostępnionymi obiektami będącymi rezultatem przestrzeni.”

Musimy zatem przyjąć, że od tego momentu pusta przestrzeń nie jest już pusta. Pełna jest energii, informacji i każdy z nas jest tą przestrzenią.

Czy jest to pogląd nowy?

Bezosobowa przestrzeń, którą jesteś i która stanowi całość, pojawia się od zarania dziejów. Wielu wskazywało w opisach na to, co jest i „porusza” rzeczywistością.  Trudno określić czy poglądy te nie zostały zrozumiane czy też zostały zniekształcone. Oczywiście możliwe także, że trzeba było czasu aby ludzie mogli je zrozumieć.

Na przestrzeni tysięcy lat pojawiły się jednostki znacznie odróżniające się od nas wszystkich. Swój geniusz potwierdzony czynami popierały także opisem świata. Warto także zauważyć, że niezależnie od tego czy użyto sformułowań: Przestrzeń, Nieskończoność, Tao, Bóg / Ojciec Żywy (który jest wszystkim i jest wszędzie), Królestwo Niebieskie, Źródło wszechrzeczy, Bezruch, Pełnia, Jedność, Świadomość, opis miał pokazać ludziom w jakim świecie żyjemy i jakie reguły nim kierują.

Tao te Ching:

„Zanim nastały Niebo i Ziemia, powstało coś, czego nie sposób określić. Coś co jednoczy wewnętrzne i zewnętrzne światy. Niezależne zarówno od czasu jak i przestrzeni, pozostaje niezmienne i bezkształtne, odseparowane od reszty istnienia i nie pożądające zmian, lecz docierające wszędzie.  Przypływa i odpływa, rozprzestrzeniając się po nieskończoności.”

Budda:

„Świadomość, w swojej własnej naturze, przenika całe ciało, ale nie jest splamiona przez żadną jego część, ona jedynie działa poprzez nie.”

Jezus:

„Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: ‚to królestwo jest w niebie, wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami’. Gdy powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. Ale królestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Skoro poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą.”

Co to oznacza?

Po tysiącach lat nauka zaczyna mówić jednym językiem z wierzeniami / religiami (a także psychologią). Zaczynamy dostrzegać, że świat materialny, który postrzegamy, jest tylko wycinkiem rzeczywistości. Co więcej zarówno nauka jak i wiele genialnych jednostek w historii świata pokazuje nam, że jesteśmy przestrzenią pełną energii i informacji.

Jest to świat, który jest teraz, w którym Twoja niematerialna część (świadoma przestrzeń) objawia się w materialnym – widzianym i odczuwanym przez Ciebie.

Wszystko co jest, odbywa się i tworzy na poziomie przestrzeni.  Dostrzeżenie czegokolwiek w świecie materialnym równoznaczne jest z „pojawieniem się” tego w przestrzeni – Twojej części niematerialnej.

Czy taka nauka jest nam obca?

Większość wierzeń wskazuje nam na istnienie ciała i ducha (duszy).  Składamy się więc z dwóch części. I co więcej jedna – ta niematerialna – jest wieczna.  Nawet gdy ciało umiera, mówi: reszta żyje wiecznie.

Problem przejścia od materii do przestrzeni (dlaczego tego tak długo nie rozumieliśmy).

Jeśli współczesna nauka oraz wielcy mędrcy na przestrzeni historii pokazują, że jesteś przestrzenią to dlaczego wciąż uważasz, że jesteś materią?  Co stoi na drodze do sedna tego czym jesteś?  Co zakłóca harmonijny przepływ ze świata niematerialnego do materialnego?

Nie musimy daleko szukać. Wybitni znowu przychodzą nam z wytłumaczeniem:

Budda:

Mistrzem pięciu zmysłów jest umysł. Z tego powodu powinniście kontrolować umysł. Powinniście bać się umysłu bardziej niż jadowitych żmii, dzikich bestii czy mściwych bandytów. Jeśli umiecie kontrolować umysł w jednym miejscu, nie ma niczego, czego nie mógłbyś osiągnąć.

Przyczyną jest nasz umysł, nasze myśli.

Postaram się pokazać na kilku przykładach, że dotychczas funkcjonowaliśmy, budowaliśmy świat, wszelkie zasady i reguły w oparciu o umysł – myśli.

Dla każdego z nas zrozumiałe jest to, że słyszy myśli w głowie.  Próbują one opisać rzeczywistość, ale czy aby są rzeczywistością?

W matematyce mamy zbiór (przestrzeń), w której pojawią się punkt A. Jeśli zatem pojawiające się myśli są punktami, to w czym się pojawiają? Czy zatem jesteś myślami, które się pojawiają, czy przestrzenią, w której się pojawiają?

Coś w tym zbiorze co chwilę przychodzi i odchodzi a reszta jest.

Czy myślisz A czy B czy w ogóle nie myślisz, rzeczywistość (przestrzeń) jest.

Czy zatem wystarczy fakt ten dostrzec i pozbędziemy się przywiązania do myśli?

Nie. Mistrzowie pokazują nam, że musimy jeszcze z czegoś zrezygnować.

Trzeba jeszcze zrezygnować z następujących myśli:

Ja – władny, istotny, bogaty, autorytet, posiadający rację, sprawiedliwy, uczciwy, poszkodowany, ambitny, cierpiący, atrakcyjny itd.

Moje – kariera, samochód, dom, kwota na koncie, bieda, popularność itp.

Niby trudne, ale przecież dostrzegamy, że coś może być łatwe tylko wtedy, kiedy przyrównamy je do rzeczy osiąganej w sposób trudny. Długie istnieje, kiedy odniesiemy je do krótkiego.  Człowiek uważa się za bogatego, tylko wtedy, jeśli odniesie swój punkt posiadania do biedniejszego. Przywódca wydaje się przewodzić tylko dlatego, ponieważ inni za nim idą.

Jeśli spotka się dwóch kolegów i każdy z nich wyrazi opinię nt.  zauważonej kobiety, pierwszy powie: „ona jest piękna, to zachowanie, naturalność, gesty, sposób bycia, wygląd, figura…”.

Drugi odpowie: „Jakoś tak nie za bardzo się z tobą zgadzam. Może i naturalna ale w Ani widzę więcej piękna”.

Czy którykolwiek z tych opisów jest obiektywną prawdą na temat tej kobiety?

Nie, wszystkie wypowiedziane słowa pokazują tylko jakie w głowach mężczyzn pojawiły się myśli. Tak naprawdę, każdy pokazał nam jakie ma myśli i są one informacją jedynie o mówiącym, nie zaś o kobiecie.

Nie chodzi więc o to, aby wyrzec się majątku, domu, przebiegu kariery, kredytu, własnego zdania, opinii.  Trzeba dostrzec, że to konstrukcja umysłu,  i że  nie jest Tobą, czyli przestrzenią,  w której to wszystko się pojawia.

Trzymanie się myśli pokazuje nam też absurdalność tego podejścia.

Jeśli stanę się: bogaty, dobrze ubrany, znany, obwieszony mnóstwem biżuterii, właścicielem kilku samochodów, będę szczęśliwy.

Nie staniesz się szczęśliwy. Będziesz tak tylko przez chwilę o sobie myślał.

Co w zamian?

Kiedy pojmiesz i odczujesz, że tak naprawdę jesteś przestrzenią, świat dotychczas Ci znany wywróci się do góry nogami. Zmieni się większość reguł mówiących Ci, jak wszystko funkcjonuje.  Rzeczy materialne, dotąd istotne, takie jak: pieniądze, kariera, plan na życie, polisa ubezpieczeniowa, fajny samochód, modne ubranie, działka i dom oraz mniej materialne jak: posiadanie racji, poczucie wyższości i niższości, chęć bycia dostrzeżonym lub bycia gwiazdą, potrzeba zrozumienia, bycie pierwszym lub ostatnim, bogatym czy biednym nie będą miały żadnego wpływu i znaczenia.

Całe bogactwo to odczucie, które płynie z bycia TERAZ PRZESTRZENIĄ, czyli tym czym naprawdę jesteś. Z czasem zrozumiesz także, że myśli dotychczas przez Ciebie słyszane tylko pojawiają się w przestrzeni. Nie są nią, nie są Tobą. Gdy i one będą jedynie obiektem odbieranym w przestrzeni, dojdziesz do tego, że przestrzeń może się wypełniać energią jaką chcesz.

Odczujesz, że kreowanie tego co jest, czym w tym momencie jesteś, odbywa się i tworzy na poziomie przestrzeni.  Uruchomienie lub inaczej mówiąc „wprawienie w ruch” energii spowoduje pojawienie się jej w postrzeganym przez Ciebie świecie.  Miłość, radość, agresja, potrzeba obdarowania, pomocy, zrozumienia będą wprowadzane najpierw do przestrzeni, którą jesteś i dalej do istnienia…

Kiedy to nastąpi?

Pod koniec roku 2015 uczeni potwierdzili działanie napędu EmDrive. Od tego momentu fizycy z uniwersytetów na całym świcie próbują wytłumaczyć działanie tego zjawiska.

Em Drive nie potrzebuje paliwa, czyli żadnej substancji chemicznej służącej jako spalany materiał służący uzyskaniu pędu. Zasada działania silnika opiera się o mikrofale. Stawia w poważne zakłopotanie Zasadę Zachowania Pędu oraz III Prawo Dynamiki Newtona.

Napęd wytwarza siłę, której nie można odnieść do żadnego klasycznego fenomenu elektromagnetycznego, a zatem jest potencjalnym dowodem na interakcję z wirtualną plazmą próżni kwantowej.

Nauka, którą znamy z podręczników będzie wymaga przebudowy. Ta nauka, która mówi czym jesteśmy i jak funkcjonujemy.

Czy stąd oby tak daleko do:

„Niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży będzie się dziwił i będzie panował nad Pełnią” – Jezus.

Może najwyższa pora pojąć, że wpływ na ten świat, tzn. co robisz, kim jesteś i co osiągasz nie odbywa się poprzez wpływ świata reguł stworzonego przez myśli. Nie decyduje o tym także postrzegana i opisywana przez zmysły materia.

W przestrzeni, którą jesteś, możesz decydować o energii jaką jesteś.

Teraz się materializujesz.

Autor artykułu: Marcin Szymała (kontakt: marcinszymala@gmail.com)