Kalendarz wydarzeń

Społeczność zdrowa, czyli jaka?
Piątek 13 Maj 2016, 08:00 - 19:00
Odsłon : 251

W jaki sposób przynależność do społeczności religijnej wpływa na funkcjonowanie uczniów w szkole? Czy wyznanie religijne zmienia relacje rówieśnicze? Czego powinni być świadomi nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, którzy dbają o integrację uczniów z grup mniejszościowych?

To jedne z licznych kwestii, które będą poruszone w trakcie konferencji na temat „Między zaangażowaniem a wykluczeniem – doświadczenia uczniów reprezentujących mniejszości religijne w szkole” 13 maja 2016 r. w katowickim oddziale Uniwersytetu SWPS przy ul. Techników 9.

W ramach I Forum Psychologii Zdrowia Społeczności realizowanego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjny METIS odbędą się dyskusje profesjonalistów zajmujących się problemem integracji ludzi z różnych kultur, grup etnicznych lub religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Świadków Jehowy, którzy są jedną z największych grup wyznaniowych na Śląsku.

Świadkowie Jehowy stanowią trzecią co do wielkości grupę w Polsce. Badania pokazują, że jej wyznawców obowiązuje wiele zasad regulujących codzienne życie i funkcjonowanie społeczne (np. dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu, dozwolonej literatury, filmów, muzyki, uczestnictwa w określonych wydarzeniach). W Polsce nie prowadzono jednak badań z udziałem członków tej społeczności, które eksplorowały funkcjonowanie młodzieży wychowanej w rodzinach świadków Jehowy w wielokulturowym środowisku szkolnym.

W trakcie pierwszego wystąpienia, dr Igor Pietkiewicz, psycholog z Uniwersytetu SWPS zapozna uczestników z mechanizmami wpływającymi na postawy ludzi wobec obcych kulturowo grup. Przedstawi również założenia prowadzonego przez siebie projektu badawczego, którego celem jest zbadanie funkcjonowania młodzieży - wyznawców Świadków Jehowy, w wielokulturowym środowisku szkolnym. Do udziału w badaniu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, które wychowały się w rodzinach świadków. Każdy z uczestników zostanie zaproszony do udziału w wywiadzie pogłębionym trwającym około 90 min. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową badania.
Uzyskane wyniki pomogą psychologom i pedagogom lepiej zrozumieć realia życiowe i ograniczenia jakim podlegają młodzi ludzie, którzy próbują integrować się z grupą rówieśniczą, w sytuacji gdy muszą przestrzegać zasad swojej religii. Badanie uczuli nauczycieli, pedagogów i psychologów na różnice kulturowe, które wpływają na funkcjonowanie dzieci i młodzieży i sprzyjają – lub nie, osiągnięciom szkolnym. Uczniowie z organizacji Świadków Jehowy rezygnują z wielu aktywności, w które angażuje się ich koledzy, aby przestrzegać przyjętych zasad religijnych. Niektórzy z nich zmagają się też z różnego typu postawami nacechowanymi uprzedzeniami, co powoduje trudności i prowadzi do wyobcowania.

Uczestnicy wydarzenia - specjaliści zajmujący się ochroną zdrowia psychicznego oraz nauczyciele, pedagodzy, metodycy i doradcy metodyczni będą również rozmawiać o wyzwaniach związanych z integracją młodzieży z grup mniejszościowych, doświadczeniach dyrektorów małych szkół, do których uczęszczają uczniowie różnych wyzwań oraz konfliktach na tle religijnym, które przenikają do polskich szkół.

W drugiej części spotkania odbędzie się projekcja filmu „The Truth” o amerykańskiej młodzieży ze społeczności Świadków Jehowy oraz spotkanie z Gregorio Smithem, producentem dokumentu, którego filmy dokumentalne były ekranizowane w wielu krajach i opisywane między innymi w „The New York Times”, „Die Welt”, „The Huffington Post”, Gothamist.com.

O nas

Serwis o tematyce psychologicznej istnieje od 2005 roku. Do 2015 roku serwis funkcjonował pod adresem psychologia.apl.pl. W 2015 roku opiekę nad serwisem przejęła Fundacja Libertus. Zmienił się adres strony na psychologiawsieci.pl. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Zależy nam na rzetelnym i niezależnym dziennikarstwie.

Newsletter

Chcesz być na bierząco? Zapisz się do naszego newslettera