Współczesny świat sprawił, że żyjemy w społeczeństwie, które charakteryzuje się zróżnicowaniem odnośnie wyznawanych poglądów czy prezentowanych postaw. Media takie jak telewizja czy prasa pokazując nam świat i codzienne sprawy przedstawiają go również z określonej perspektywy w której zawarte są określone postawy.


Każdego dnia w dyskusjach społecznych ścierają się różnorodne stanowiska odnośnie określonych tematów. Scena polityczna to również arena na której prezentowany jest określony światopogląd i miejsce do wzajemnej konfrontacji poglądów. Każdy z nas również wyznaje określone wartości, które nadają sens naszemu życiu i sprawiają, że postrzegamy je tak a nie inaczej. Światopogląd kształtuje nasz stosunek do określonych spraw i problemów, które codziennie obserwujemy w życiu społecznym. Często mamy wrażenie, że sposób w jaki postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość jest dany również innym ludziom. Jest jednak inaczej.

Codzienność życia społecznego konfrontuje nas z postawami i poglądami innych ludzi z którymi możemy się zgadzać lub nie. Jeżeli poglądy i postawy innych są równoważne z naszymi to wzmacnia to poczucie, że nasze myślenie o sprawach w otaczającym nas świecie jest słuszne oraz, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych poglądach. Inaczej sytuacja ma się, kiedy inni ludzie nie zgadzają się z nami lub my nie podzielamy ich światopoglądu. Czujemy, że nie możemy znaleźć z tymi osobami wspólnego języka lub oburzają nas ich poglądy dotyczące postrzeganej rzeczywistości.

Rozbieżność w postawach i brak jednolitych poglądów odnośnie różnorodnych zagadnień społecznych jest przyczyną konfliktów między wieloma środowiskami. W społeczeństwie spory między ludźmi mogą zachodzić między innymi na podłożu politycznym, religijnym, moralnym czy obyczajowym. Doskonałym tego przykładem są choćby organizowane manifestacje i kontrmanifestacje, będące odpowiedzią i przyjęciem przeciwstawnego stanowiska w prezentowanej sprawie. Bardzo często dochodzi między obydwoma grupami do agresji słownej, niekiedy fizycznej. Zachowania te są odpowiedzią na to, że zbiorowości ludzkie nie zgadzają się w konkretnych kwestiach i nie akceptują wzajemnie swoich zajmowanych stanowisk. Nie jest to oczywiście metoda na rozwiązanie sporu, jednak realia pokazują, że takie zachowania niestety często mają miejsce.

Czy rzeczywistość składa się tylko i wyłącznie z czarno białych odcieni? Z pewnością nie. Większość sporów, która między ludźmi zachodzi bierze się z wzajemnego niezrozumienia. Często oburza nas i denerwuje fakt, że ktoś może myśleć inaczej niż my, mieć inne potrzeby czy wyznawać inne wartości. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Nie umiemy czy może nie chcemy? Może zamiast oceniać postawy i zachowania innych warto spróbować zrozumieć, czemu ludzie różnią się w poglądach. Bardzo często niezrozumienie rodzi się z obawy przed innością. Używając tego pojęcia mam na myśli zachowania, postawy i poglądy, które różnią się od naszych. Obawiamy się tego czego nie znamy. Często lęk sprawia, że nie staramy się poznać przeciwstawnego stanowiska. Wolimy je zaatakować, skrytykować bądź odrzucić.

Wydaje się nam, że jest to jedyna słuszna postawa. I jeżeli w dodatku znajdziemy ludzi podzielających nasze obawy umacnia to nasze przekonanie co do słuszności własnego postępowania. Czujemy, że to my mamy rację a to ta druga strona się myli! Gdybyśmy jednak spojrzeli obiektywnie to zauważylibyśmy, że druga strona może myśleć tak samo jak my, uważając, że to ona ma racje. W społeczeństwie nie da rady sprawić, żeby wszyscy ludzie zgadzali się ze sobą. Pewne poglądy zawsze będą budzić kontrowersje. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczą delikatnych i intymnych tematów jak choćby orientacja seksualna, stanowisko w kwestii aborcji czy in vitro. Społeczeństwo staje się podzielone w poglądach, często wybuchają spory, grupy reprezentujące skrajnie przeciwstawne stanowiska atakują się nawzajem, próbując argumentować swoje racje. Oczywiście każdy człowiek ma prawo do własnych odczuć i poglądów. Możemy nie zgadzać się z innymi.

Warto jednak spróbować zastanowić się czy tylko nasze myślenie w danych tematach jest słuszne. Może nie są one tak jednoznaczne jak nam się wydaje, a na zajmowane w nich stanowiska wpływa wiele zmiennych. Próbując przyjąć taki tok myślenia być może łatwiej będzie nam zaakceptować fakt, że ktoś myśli inaczej niż my.

Jeżeli ktoś nie krzywdzi nas i innych ludzi swoimi postawami, zachowaniem i myśleniem z pewnością nie możemy mu ich zabronić. Narzucanie innym swojego, odmiennego od ich własnego stanowiska nie jest dobrym rozwiązaniem. Przyjrzenie się natomiast, dlaczego ktoś myśli i zachowuje się inaczej niż my, może doprowadzić nas do ciekawych refleksji, sprawić, że postrzegana przez nas rzeczywistość nie będzie miała tylko i wyłącznie czarno białego wymiaru.

Autor Tomasz Ciećwierz, psycholog