Czy naszymi działaniami kieruje „ z góry” przypisany nam szablon wg. którego podejmujemy decyzje? A jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie rozszyfrować jego postać?


Takie pytania coraz częściej zadają sobie nie tylko właściciele firm, korporacyjni liderzy czy też osoby związane stricte z rozwojem osobistym.

Takie pytanie zadają sobie wszyscy ci, którzy chcą podnieść poziom swojej samoświadomości lub świadomości osób w otoczeniu biznesowym i prywatnym.

Znajomość swoich mocnych i słabych cech, predyspozycji które warunkują nasze codzienne działania daje możliwość wzmacniania pożądanych przez nas zachować i poprawia skuteczność rozwoju w życiu zarówno zawodowym jak i osobistym.

Od dawna naukowcy starają się zgłębić zasady funkcjonowania „naszego schematu”. Powstają coraz to nowsze i doskonalsze narzędzia diagnostyczne. Jednym z takich narzędzi jest oferowany przez nas kwestionariusz MindSonar.

Dzięki badaniu MindSonar jesteśmy w stanie poznać w jaki sposób osoba badana myśli. Jaki posiada „schemat” za pomocą którego filtruje odbierane z zewnątrz bodźce, segreguje je i w końcu dlaczego takie a nie inne podejmuje działania.

Na podstawie odpowiedzi, które udziela badany generowany jest raport. Raport ten opisuje sposób myślenia w kontekście:
– 13 parametrów zwanych metaprogramami
– 7 parametrów zwanych “kategoriami Graves’a”.

Metaprogramy to zaprogramowane w nas schematy które pokazują w jaki sposób kryteria są realizowane. Jakimi wzorcami porządkowania w rzeczywistości posługujemy się.

Kategorie Graves’a, oparte na teorii Dynamiki Spiralnej Clare W. Graves’a, wskazują na to, co dla nas jest ważne w danej sytuacji (kryteria), i jakimi rodzajami motywacji kierujemy się w danej chwili.

Połączenie kategorii i metaprogramów opisuje osobisty, unikalny styl funkcjonowania.

Przy czym metaprogramy są w pełni kontekstualne tj. w jednych sytuacjach uruchamiamy takie, a nie inne wzorce, w innych sytuacjach mogą być one całkiem odmienne. Dlatego dla każdego badania MindSonar konieczne jest określenie rodzaju sytuacji w jakiej chcemy poznać nasze metaprogramy.

Badanie Mindsonar w przeciwieństwie do testów osobowości daje możliwość poznania metaprogramów które wprawdzie wykorzystujemy automatycznie ale możemy je też zmieniać. Testy osobowości zakładają dużą stałość cech niezależnie od sytuacji.

Mindsonar to:

Dzięki badaniu MindSonar poznasz swój unikalny schemat działania a dzięki temu:
– dowiesz się które z metaprogramów dominują u Ciebie a które wykorzystujesz rzadziej
– zobaczysz, które wzorce myślowe w zależności od sytuacji wspierają lub ograniczają Twoje działania,
– uświadomisz sobie jakimi kryteriami kierujesz się oceniając daną sytuację
– zdobędziesz wiedzę niezbędną do przeprowadzenia zmian mogących zwiększyć Twoją skuteczność działania

Badanie MindSonar pomaga w:

– rekrutacji – po stworzeniu profilu wzorcowego dla rekrutowanego stanowiska na podstawie wyników badań MindSonar można dobrać odpowiednich kandydatów.

– rozwoju liderów i pracowników – znając profile osobowościowe można trafnie zaprojektować programy rozwojowe skierowane dla konkretnego lidera / pracownika.

– budowaniu zespołów – mając profile członków zespołu można stworzyć profil całego zespołu. Praca z grupą może dotyczyć: silnych i słabszych stron zespołu, podziału ról w zespole, poprawy komunikacji w zespole i innych.

– samorozwoju – znając swoje kryteria działania możesz wzmacniaj te, które chcesz aby dominowały w określonej sytuacji.

Przykład analizy wyniku badania MindSonar:

Osoba zgłasza się do badania sygnalizuje problemy z realizacją celów.
Podczas badania odkrywa, że jest osobą reaktywną, poświęcającą czas na zbyt długą analizę tematu i powstrzymującą się od działania. Przy jednoczesnym pojawieniu się metaprogramu „opcje” można wywnioskować, że badany ma wiele pomysłów, których niestety nie realizuje. W znacznym stopniu ogranicza to efektywność osoby badanej.
Dzięki poznaniu schematu działania osoby badanej można pracować nad wzmocnieniem cech przyczyniających się do realizacji celu.

MindSonar to narzędzie wielofunkcyje znajdujące zastosowania w:
– rekrutacji,
– poprawie komunikacji w firmie / zespole
– skuteczne narzędzie wspierające zmiany w firmie
– badaniu umiejętności
– samorozwoju
– badaniu efektywności przeprowadzanych szkoleń
– coachingu
– rozwiazywaniu sytuacji konfliktowych
– tworzeniu efektywnych zespołów
– i wielu innych sytuacjach

Oferujemy przeprowadzenie i analizę badania MindSonar. Badanie może być przeprowadzone stacjonarnie lub on-line. Dla jednej osoby lub dla grupy osób. Stacjonarnie, na wyjeździe, on-line.

Badaniem MindSonar pomożemy w rekrutacji, wzmocnieniu liderów i zespołów pracowników, samorozwoju i innych sytuacjach w których potrzeba jest poznania schematu działania osoby badanej.

Jesteś zainteresowany / zainteresowana przeprowadzeniem badania MindSonar
Skontaktuj się z Certyfikowanym Konsultantem MindSonar
Specjalista Counsellingu Gestalt, mgr psychologii zarządzania Agnieszka Szymecka –Stefańska
tel. kom. 880 500 888,
e-mail: a.szymecka@psychologiawsieci.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.