Opisanie trudnych doświadczeń w formie osobistej historii może wpłynąć na lepsze samopoczucie i zrozumienie własnych przeżyć – wynika z badań prowadzonych na Uniwersytecie SWPS.


Naukowcy opracowują metody interwencji psychologicznych, które będą skutecznie wspierać osoby w procesie wychodzenia z traumy. Zainteresowanych zapraszają do udziału w badaniu prowadzonym na terenie województwa łódzkiego.

Ludzie charakteryzują się indywidualnymi przekonaniami na temat siebie i świata. Jednak dopiero, gdy doświadczają traumy bądź kryzysu naprawdę się z nimi konfrontują. Celem badania realizowanego przez zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS jest sprawdzenie, jaki sens i znaczenie nadajemy wydarzeniom traumatycznym, jak opowiadamy o swoich doświadczeniach oraz jakie czynniki wpływają na to, że trudne sytuacje mogą prowadzić też do pozytywnych zmian.

– W trakcie badania rozmawiamy z uczestnikami nie tylko o samym doświadczeniu dramatycznym czy kryzysowym, ale też o konsekwencjach, o tym, co to zmieniło w życiu. Te konsekwencje paradoksalnie mogą być też pozytywne. Ujmowanie swoich przeżyć i ich konsekwencji w opowieść, pozwala spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy. Dzięki temu może przynieść owocne i trwałe rozwiązanie problemu związanego z postrzeganiem siebie i świata – tłumaczy dr Mariusz Zięba, kierownik ośrodka.

Naukowcy chcą zweryfikować znaczenie narracji w procesie odbudowy sensu życia. Zbadać, w jakich przypadkach zdarzeń życiowych ta strategia pracy terapeutycznej sprawdza się najlepiej i czy jej efekty są długotrwałe. Wyniki badania mogą przyczynić się do opracowania lepszych metod interwencji psychologicznych u osób, które znajdą się w życiowym kryzysie.

Pozytywne skutki trudnych doświadczeń nie są jednak powszechne i nie następują automatycznie.

– Chcemy lepiej zrozumieć mechanizmy psychologiczne mające znaczenie w procesie radzenia sobie po traumie. Dzięki dotychczasowym analizom mamy już pewne hipotezy, ale chcemy je potwierdzić zapraszając do naszych badań więcej osób. Zależy nam na tym, aby przygotowane w rezultacie przeprowadzonych badań metody udzielania wsparcia ludziom po doświadczeniu traumy lub kryzysu życiowego były jak najlepiej zweryfikowane – podkreśla Marta Boczkowska.

Wszystkie osobiste opowieści o doświadczeniu traumy i kryzysu oraz ich wpływu na przeżywających je ludzi są bardzo ważne, gdyż pozwolą badaczom na lepsze zrozumienie mechanizmów psychologicznych mających znaczenie w procesie adaptacji po traumie, a w konsekwencji na opracowanie lepszych metod udzielania pomocy ludziom doświadczającym trudnych życiowych wydarzeń.

Naukowcy do udziału w badaniu zapraszają pełnoletnich mieszkańców Łodzi, którzy doświadczyli w okresie od 3 do 12 miesięcy temu wydarzenia traumatycznego lub kryzysowego i chcieliby opowiedzieć, o wydarzeniu, jego znaczeniu i konsekwencjach. Uczestnicy badania będą poproszeni o opisanie kryzysowego wydarzenia oraz jego wpływu na życie. Badanie trwa około godziny, przez co pozwala w pełni opowiedzieć swoją historię.

Badanie prowadzą doświadczeni psycholodzy i psychoterapeuci, ale nie jest to sesja terapeutyczna. Rekrutacja odbywa się głównie na terenie województwa łódzkiego, istnieje jednak możliwość spotkania w Warszawie, Poznaniu lub kontaktu online.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu są proszone o wypełnienie poniższego formularza lub bezpośredni kontakt mailowy z kierownikiem projektu mboczkowska@swps.edu.pl. Po otrzymaniu wiadomości, zespół skontaktuje się z Państwem, by podać dokładne informacje o badaniu oraz ustalić szczegóły organizacyjne.

Więcej informacji na stronie: www.potraumie.pl/badanie_Lodz

Psychologowie i psychoterapeuci z Centrum badań nad traumą i kryzysami życiowymi Uniwersytetu SWPS w Poznaniu badają proces rozwoju osobowości po traumatycznym wydarzeniu – wypadku, śmierci czy utracie zdrowia.

Centrum działa od października 2015 r.od kierownictwem dra Mariusza Zięby, specjalisty w dziedzinie psychologii pozytywnej i narracyjnej, badacza psychologicznych uwarunkowań radzenia sobie w sytuacjach poważnych zmian życiowych i krytycznych wydarzeń.

Centrum prowadzi badania o charakterze aplikacyjnym, zwłaszcza w obszarze opracowywania i weryfikacji empirycznej skutecznych technik psychoterapii oraz pomocy psychologicznej dla osób, które doświadczyły traumy lub kryzysu życiowego. Rozwija nowe metody badawcze, charakteryzujące się lepszą trafnością ekologiczną w obszarze badań dotyczących traumy i kryzysów życiowych, niż dotychczas stosowane metody samoopisowe (kwestionariusze).

{YouTube}dxuqF0L1rwQ{/YouTube}

{YouTube}KmC2q_pBIHM{/YouTube}

Źródło SWPS