Zapraszamy wszystkich psychologów do uczestnictwa w konkursie.
Zadaniem konkursowym jest napisanie ciekawego artykułu popularnonaukowego z obszaru psychodietetyki lub psychologii z pogranicza nauk o żywieniu i dietetyki na temat wybrany przez autora.


Do konkursu będą przyjmowane prace w języku polskim, o objętości od 4 do 6 tysięcy znaków (bez spacji). Praca konkursowa musi być napisana zgodnie z zasadami tworzenia pracy poglądowej.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody:
• atrakcyjne kursy zawodowe z dietetyki realizowane przez Akademię Dietetyki
więcej o kursach:
http://www.akademiadietetyki.pl/kurs-dietetyki-podstawowy/ , http://www.akademiadietetyki.pl/kurs-dietetyki-zaawansowany/
• prestiżowe płatne staże

Autorski artykuł popularnonaukowy z wypełnionym Formularzem i skanem dyplomu ukończenia studiów można nadsyłać do 15 listopada 2015r.
Pracę konkursową należy wysłać na adres j.bukowski@akademiadietetyki.pl.

Więcej informacji na temat konkursu www.akademiadietetyki.pl