Zastrzeżenia i prawa autorskie

1. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych w całości lub części pochodzących z Portalu psychologiawsieci.pl lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

2. Zawartość Portalu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do materiałów zamieszczonych na stronach Portalu zastrzeżone są na rzecz
– Fundacji Libertus
– osób przez Fundację wskazanych
– autorów publikacji, chyba że Ci przekazali prawa autorskie na rzecz Fundacji Libertus

3. Żadna część Portalu, w szczególności: dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, filmy, kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, animacja Flash i linki multimedialne, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD/BR, dyski hdd, shdd, ssd lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Fundacji Libertus.

4. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm, wszelkie zastrzeżone symbole, logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na Portalu psychologiawsieci.pl należą odpowiednio do ich właścicieli lub osób uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.

5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn.zm.) , normach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) lub przepisach Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn.zm.)

6. Fundacja Libertus oraz nazwa Portalu psychologiawsieci.pl, nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez Fundację lub Portal lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd Klientów lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzy niekorzystny wizerunek lub naraża dobre imię Fundacji lub Portalu.